01-Özet Göstergeler

02-Genel Göstergeler

03-Arazi

04-Tarım

05-Enerji-Madencilik

06-İnşaat

07-Sanayi-Ticaret

08-Bankacılık - Teşvik

09-Çalışma ve Sosyal Güvenlik

10-Ulusal Hesaplar

11-Maliye

12-Demografi

13-Eğitim

14-Kültür

15-Sağlık

16-Sosyal Hizmetler

17-Adalet

18-Ulaştırma-Kırsal Altyapı

19-Turizm

20-Çevre

Tümü

NOT: Bu başlık altında yer alan istatistikler, Edirne Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce, Edirne'nin ülke, bölge ve illere göre durumunu karşılaştırmalı olarak ortaya koymak amacıyla, büyük ölçüde kamu kuruluşlarının basılı ya da internet sitelerinde yer verilen yayınlarına dayanarak hazırlanmıştır. İl düzeyindeki kamu kuruluşlarından alınan bilgilere ise karşılaştırmaya imkan vermemesi nedeniyle, çok sınırlı olarak yer verilmiştir.

Bazı bilgilerin eski tarihli oluşu, ilgili kuruluş tarafından o konuda yeni istatistiklerin yayınlanmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Her yeni istatistik yayınlandığında, buradaki dosyalar da güncellenmektedir.