ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ

2011 YILI SONUÇLARI-EDİRNE

Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'nden alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edilmişlerdir.

Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

Bu basın bülteninde, NVİGM'den alınan bilgilere dayalı olarak 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyle2011 yılı sonuçlarına yer verilmektedir.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Edirne nüfusu 399.316 kişidir.

2011 yılında Edirne'de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 8.888 kişi artarak 399.316 kişi olmuştur. Edirne Nüfusunun % 51,2'sini (204.389 kişi) erkekler, % 48,8'ini (194.927 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.

2011 yılında Türkiye'de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1.001.281 kişi artarak 74.724.269 kişi olmuştur. Ülke Nüfusun % 50,2'sini (37.532.954 kişi) erkekler, % 49,8'ini (37.191.315 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.

2011 yılında Edirne'nin yıllık nüfus artış hızı ‰ (Binde) 22,51 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 13,49 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında 81 ilden; 56'sının nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 25 ilin nüfusu azalmıştır.

Edirne ‰ (Binde) 22,51 nüfus artış hızı ile en yüksek nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il arasından 22. sırada yer almıştır.

Edirne nüfusunun % 68,2'si il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.

Edirne'nin toplam nüfusunun % 68,2'si ( 272.294 kişi ) İl ve ilçe merkezlerinde, % 31,8'i ise (127.022 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise % 35 ile Ardahan'dır. İl ve İlçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranı büyüklüğüne göre Edirne % 68,2 lik oranla 27'inci sırada yer almıştır.

Türkiye nüfusunun % 0,53'ü Edirne'de ikamet etmektedir.

Türkiye nüfusunun % 18,2'si (13.624.240 kişi) İstanbul'da ikamet etmektedir. Ülkemizde en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kişi sayısı 76.724'dır. İllerin nüfus büyüklüğü sıralamasına göre Edirne 399.319 kişilik nüfusla 48'inci sırada yer almıştır.

İlçe Adı

2010 ADNKS NÜFUS (31.12.2010)

2011 ADNKS NÜFUS (31.12.2011)

Yıllık Nüfus Artışı Kişi (2011-2010)

İlçe bazında yıllık Nüfus Artış Hızı %0 (Binde)

Toplam

İl ve ilçe Merkezi

Belde ve Köyler

Toplam

İl ve ilçe Merkezi

Belde ve Köyler

Toplam

İl ve ilçe Merkezi

Belde ve Köyler

Merkez

152.993

138.793

14.200

158.929

144.531

14.398

5.936

5.738

198

38,07

Enez

10.818

3.826

6.992

11.066

4.074

6.992

248

248

0

22,67

Havsa

20.875

8.602

12.273

20.477

8.499

11.978

-398

-103

-295

-19,25

İpsala

30.112

8.332

21.780

29.629

8.169

21.460

-483

-163

-320

-16,17

Keşan

77.246

54.314

22.932

80.010

57.195

22.815

2.764

2.881

-117

35,16

Lalapaşa

7.523

1.347

6.176

7.706

1.661

6.045

183

314

-131

24,03

Meriç

15.970

3.158

12.812

15.816

3.205

12.611

-154

47

-201

-9,69

Süloğlu

7.628

3.394

4.234

8.415

4.340

4.075

787

946

-159

98,19

Uzunköprü

67.263

40.154

27.109

67.268

40.620

26.648

5

466

-461

0,07

Toplam

390.428

261.920

128.508

399.316

272.294

127.022

8.888

10.374

-1.486

22,51

Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

2011 yılında Edirne'nin toplam nüfusu 2010 yılı nüfusuna göre 8.888 kişi artmıştır. Edirne merkez ilçenin nüfusu (köyler hariç) 2010 yılında 138.793 kişi iken 2011 yılında 5.936 kişi artarak 144.531 kişi olmuştur. Edirne ilinde; Merkez, Enez, Keşan, Lalapaşa, Süloğlu ve Uzunköprü ilçelerinin toplam nüfusları artarken, diğer ilçelerin nüfusları azalmıştır. Edirne genelinde il ve ilçe merkezlerinde oturan kişi sayısı 10.374 kişi artarken, belde ve köylerde oturan kişi sayısında ise 1.486 kişilik azalma olmuştur.

Edirne nüfusunun yarısının yaşı 36,77 yaşından küçüktür.

Edirne'de ortanca yaş 36,77'dir. Edirne'de ortanca yaş erkeklerde 35,19 iken, kadınlarda ise 38,38 dir. Türkiye nüfusunun yarısı ise 29,70 yaşından küçüktür. Ülkemizde ortanca yaş erkeklerde 29,14 iken, kadınlarda 30,28'dir. 2011 yılı ortanca yaş büyüklüğüne göre Edirne 36,77 ortanca yaş ile Çanakkale (36,97), Balıkesir (36,83) ve Sinop (36,81) illerinden sonra dördüncü sırada yer almaktadır.

Edirne nüfusunun % 72,2 ' si 15 ile 64 yaşları arasındadır.

Edirne'de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, (288.295 kişi) toplam nüfusun % 72,2'sini oluşturmaktadır. Edirne nüfusunun %16,4'ü (65.675 kişi) 0-14 yaş grubunda, % 11,4'ü (45.346 kişi) ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.

Türkiye nüfusunun 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusu (50.346.979 kişi), toplam nüfusun % 67,4'ünü oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 25,3'ü (18.886.575 kişi) 0-14 yaş grubunda, % 7,3'ü ise (5.490.715 kişi) 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.

Edirne'de kilometrekareye 66 kişi düşmektedir.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen 'bir kilometrekareye düşen kişi sayısı' Türkiye genelinde 97 kişidir. Bu sayı Edirne'de 66 kişi iken, İstanbul 2.622 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il'dir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli'dir. Edirne, nüfus yoğunluğunun en yüksek iller sıralamasına göre 35. sırada yer almıştır.

Ayrıntılı bilgilerin yer aldığı ADNKS Veri Tabanına http://www.tuik.gov.tr adresinden ulaşılabilir.