İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
 
     Özel İdare Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan ATEŞ, İş Güvenliği Uzmanı Sedef KISKAÇ, İşyeri Hekimi Hatice GÜL, Hemşire Aydan BİGA, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Meral ÜYÜMEZ, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Fikret AKYÜZ, Atölye Ustası Abdullah BARAN, Tekniker Mustafa ERDEN, İşçiler Nihat KUŞ ve Ayşe Bahar ALKAN katıldı.
 
     İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısında; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tespit edilen tehlikeler için alınması gereken önlemler görüşülerek gerekli kararlar alındı.
 
     İl Özel İdaresi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı, gündem maddeleri görüşmelerinden sonra, bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ile sona erdi.