İL ENCÜMENİ ÜYELERİ
 

Başkan
 
Günay ÖZDEMİR Edirne Valisi
 
Üye
 
Mehmet UZUN İl Genel Meclisi Üyesi

Üye
 
Erol AÇIK İl Genel Meclisi Üyesi

Üye
 
Fedai IŞIK İl Genel Meclisi Üyesi

Üye
 
Eser YILDIRIM İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdür V.

Üye
 
Alaaddin UĞUR Genel Sekreter Yardımcısı

Üye
 
Ahmet Turan ATEŞ Genel Sekreter Yardımcısı