T.C
EDİRNE
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
 
 
 
                Edirne il özel idaresine ait aşağıda plakaları, modelleri, muhammen bedelleri, geçici teminatı, güvence bedeli, ihale günü ve saati belirtilen kamu taşınırı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (artırma) usulünce satılacaktır.
 
 
 
 
 
                İhalenin Tam Metni İçin Tıklayınız