BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROJESİ’NİN İLK İZLEME ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİ
 
Interreg-IPA SÖİ Bulgaristan-Türkiye Programı’na hazırlamış olduğumuz ‘‘Bulgaristan-Türkiye Bölgesinde Çevrenin Korunması için Ortak Sınır Ötesi Girişimler (United Cross Border Initiatives for Protection of Environment of  the Bulgaria-Turkey Area)’’  isimli projemizin ilk izleme ziyareti 20.06.2017 tarihinde Ortak  Sekreterya uzmanları tarafından gerçekleştirildi.
                Lider ortağın Edirne İl Özel İdaresi, 2. Ortağın Aytos Belediyesi olduğu proje 21 Mart 2017 tarihinde başlamış olup 20 Haziran 2018 tarihinde sona erecektir.
 
Proje Bütçesi: 357.732,85 €
*Edirne İl Özel İdaresi:175.763,22 €  (%49,1)
*Aytos Belediyesi:181.969,63 €  (%50,9)
 
Proje Kapsamında Yapılacak Faaliyetler
* Tanıtım kampanyası ve görünürlük
* Yüklenicinin belirlenmesi ve geri dönüşüm kutularının tedariği (EDİRNE)
* Yüklenicinin belirlenmesi ve yeşil atık toplama ekipmanlarının tedariği (AYTOS)
* Yeşil atıkların toplanması için Aytos Belediyesi işçilerinin eğitimi
* Edirne’de 2 günlük workshop: ‘Sınır ötesi alanda çevrenin korunması için önlemler.’
* Edirne ilindeki atıkların toplanması için bilinçlendirme kampanyası
* Final oturumu ‘Haydi hep birlikte şehrimizi temizleyelim.’ (AYTOS)