Hamzadere Barajı

Koyuntepe ve Hamzadere barajlarında depolanacak 213 milyon m3 su ile İpsala, Keşan ve Enez ilçelerindeki 33.564 hektar alanın sulanması ve 975 hektar arazinin taşkınlardan korunması öngörülmüştür.

Hamzadere Barajı'nın yapımına 1999 yılında başlanmış, ancak 2003-2005 yıllarında programda iz ödenekle yer aldığından herhangi bir çalışma yapılamamıştır. 2006 yılında iz ödenekten çıkarılan Hamzadere Barajında, çalışmalara yeniden başlanmıştır. Proje bedeli 201 milyon TL olan barajın, 2009 yılı ödeneği 2,6 milyon TL, halihazırdaki fiziki gerçekleşmesi % 78'dir.

Koyuntepe Barajının ise planlama raporu revize edilecek olup, revize ihalesi yapılmıştır. Revize kapsamında, barajın regülatör olarak yeniden planlanması hedeflenmiştir.

Çakmak Barajı

Çakmak Barajının ana su kaynağı Meriç Nehri olup, amacı sulamadır. Sulama sahası 52.200 hektardır. Bunun 14.200 hektarı cazibeli, 38.000 hektarı pompajdır.

Çakmak Barajının birinci merhalesi, 2007 yılı ek programına alınarak yapımına 2008 yılında başlanmıştır. Bu ihale kapsamında, 38.000 hektarlık pompaj sulaması bulunmamaktadır. Devam eden inşaatın proje bedeli 33 milyon TL, 2009 yılı ödeneği 4 milyon TL, fiziki gerçekleşmesi % 43 düzeyindedir.

Sultanköy Sulaması

İpsala ilçemizde, toplam 7.773 hektarlık sahayı sulayacak proje kapsamında, bugüne kadar toplam 4.063 hektar işletmeye açılmıştır. Proje bedeli 231 milyon TL, 2009 yılı ödeneği 3,7 milyon TL olan sulama projesinin fiziki gerçekleşmesi de % 64'tür.

Yenikarpuzlu Sulaması

İpsala ilçemizde, toplam 2.868 hektarlık sulama sağlayacak proje kapsamında, bugüne kadar toplam 2.518 hektarlık alan sulamaya açılmıştır. Proje bedeli 79 milyon TL olan proje için 2009 yılında 3,4 milyon TL ödenek tahsis edilmiş; fiziki gerçekleşme düzeyi % 89'dur.

Cimra Ovası Sulaması

İpsala ilçemizde, 4.329 hektarlık alanın sulanmasına yönelik bu projenin yapımına Ağustos 2006 tarihinde başlanmış; 12 milyon TL proje bedelli iş için, 2009 yılında 1,5 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Halihazırdaki fiziki gerçekleşmesi % 46'dır.

Küplü Sulaması

Meriç ilçemizde, 2.343 hektarlık alanın sulanmasına yönelik bu projenin yapımına, Haziran 2006 tarihinde başlanmış; 10 milyon TL proje bedelli iş için 2009 yılında 1,5 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 74 seviyesindedir.

Telmata Sulaması

2007 yılında programa alınan Telmata Sulaması kapsamında İpsala ilçemizde 1.350 hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Proje bedeli 12 milyon TL olan sulama projesinin, 2009 yılı ödeneği 1,4 milyon TL, fiziki gerçekleşme düzeyi % 8'dir.