Edirne'de yataklı sağlık kurumu olarak, 6'sı Sağlık Bakanlığına, 1'i Trakya Üniversitesi'ne 4'ü de özel sektöre ait olmak üzere 11 hastanemiz mevcuttur. Bu hastanelerimizin 4'ü İl Merkezinde, 3'ü Keşan'da, 1'i Uzunköprü'de, 1'i İpsala'da, 1'i Enez'de, 1'i de Havsa'da bulunmaktadır. Enez ve Havsa'daki hastanelerimiz ilçe hastanesi statüsündedir. Bu hastanelerimizin toplam yatak sayıları 1.896'dır. Hastanelerimizin 2009 yılı ilk altı ayı itibariyle toplam yatak işgal oranı % 68'dir.

Merkez ilçede daha önce faaliyet gösteren iki Devlet Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları hastanemiz, 2009 yılında, Edirne Devlet Hastanesi adı altında tek kurum olarak birleştirilmiştir.

İlimiz 01.12.2006 tarihinden itibaren Aile Hekimliği uygulamasına geçmiştir. İl genelinde toplam 9 Toplum Sağlığı Merkezi, 29 Aile Sağlığı Merkezi, 16 Aile Hekimliği birimi kurulmuştur. Bu merkezlere bağlı 110 aile hekimi vardır. Aile hekimlerimizin, 2009 yılı sonu itibariyle, 411.284 kayıtlı nüfusu bulunmaktadır.

Ayrıca Sağlık Bakanlığına bağlı yataksız sağlık kurumu olarak 3 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, 3 Verem Savaş Dispanseri, 9 adet 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu bulunmaktadır.

İlimizdeki Sağlık Personeli ve Personel Başına Düşen Nüfus (2009 Temmuz)

Uzman Hekim

Pratisyen Hekim

Diş Hekimi

Sağlık Mem ve Tek.Sağ.Mem.

Hemşire

Ebe

Personel Sayısı

420

579

103

553

814

418

Personel Başına Nüfus

944

685

3.849

717

487

948

İlimiz genelinde, 2009 Temmuz ayı itibariyle, kamu kuruluşlarımızda ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli olarak 420 uzman hekim, 579 pratisyen hekim, 103 diş hekimi, 553 sağlık memuru ve teknisyen sağlık memuru, 814 hemşire ve 418 ebe bulunmaktadır. İlimizde uzman hekim başına 944, pratisyen hekim başına 685 nüfus düşmektedir. Türkiye genelinde ise 2006 yılı sonu itibariyle, uzman hekim başına 1.261, pratisyen hekim başına 1.287 nüfus düşmektedir.