Madde 25- Il encümeni valinin baskanliginda, il genel meclisinin her yil kendi üyeleri arasindan bir yil için gizli oyla seçecegi bes üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yil birim amirleri arasindan seçecegi bes üyeden olusur.

Valinin katilamadigi encümen toplantisina genel sekreter baskanlik eder.

Encümen toplantilarina gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafindan oy hakki olmaksizin görüsleri alinmak üzere çagrilabilir.

Encümenin görev ve yetkileri

Madde 26- Encümenin görev ve yetkileri sunlardir:

a) Stratejik plân ve yillik çalisma programi ile bütçe ve kesin hesabi inceleyip il genel meclisine görüs bildirmek.

_____________________

(1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayili Kanunun 85 inci maddesiyle birinci fikraya "Meclis" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve komisyon" ibaresi eklenmis ve ayni fikradaki “2600” ibaresi “6000” olarak degistirilmis ve metne islenmistir.

b) Yillik çalisma programina alinan islerle ilgili kamulastirma kararlarini almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneginin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel siniflandirmanin ikinci düzeyleri arasinda aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezalari vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar disinda kalan ve miktari besmilyar Türk Lirasina kadar olan ihtilaflarin sulhen halline karar vermek.

g) Tasinmaz mal satimina, trampa edilmesine ve tahsisine iliskin kararlari uygulamak, süresi üç yili geçmemek üzere kiralanmasina karar vermek.

h) Belediye sinirlari disindaki umuma açik yerlerin açilis ve kapanis saatlerini belirlemek.

i) Vali tarafindan havale edilen konularda görüs bildirmek.

j) Kanunlarla verilen diger görevleri yapmak.