T.C.
EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Edirne İl Özel İdaresine ait aşağıda bilgileri bulunan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca 'Açık Teklif Usulü ' ile22/10/2015 tarihinde satışı yapılacaktır.İhalenin Tam Metni İçin Tıklayınız