ALAADDİN UĞUR

Genel Sekreter Yardımcısı

İletişim :
alaaddin.ugur@icisleri.gov.tr 

    1973 Yılında Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Denizli’de tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesinden mezun oldu.

   1996 Yılında Kilis İl Özel İdare Müdürlüğünde memuriyete başlayan Alaaddin UĞUR ardından sırasıyla; Trabzon İl Özel İdaresi, Edirne İl Özel İdaresi ve Trakya Üniversitesinde görev yaptı. İki kez girdiği görevde yükselme sınavını kazanarak önce şef, ardından Şube Müdürü kadrosuna atandı. Bir dönem vekaleten yürüttüğü İl Mahalli İdareler Müdürlüğü görevinde gösterdiği üstün gayret ve başarıdan mütevellit takdirname ile taltif edildi.

      Aynı zamanda yerel yönetim uzmanı olan Alaaddin UĞUR, görev yaptığı kurumlarda özellikle 2005 yılından bu yana analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemi ile taşınır mal yönetmeliğine geçiş, iç kontrol sisteminin tesisi ve stratejik yönetim ile performans esaslı bütçeleme çalışmalarında yer almıştır.